MEMBERS

Mag. SANELA ŠTADLER

Mag. SANELA ŠTADLER

Project manager

predsednica Civilnega zdruzenja za zascito clovekovih pravic

Mag. SANELA ŠTADLER

Project manager

TANJA CVETREŽNIK

TANJA CVETREŽNIK

Project manager

predsednica društva HOLA-KONOPLJA

TANJA CVETREŽNIK

Project manager

LAURA POMPE STERLE

LAURA POMPE STERLE

Graphic Design

LAURA POMPE STERLE

Graphic Design

JURE PLESTENJAK

JURE PLESTENJAK

Web Design

JURE PLESTENJAK

Web Design

MIRANDA LUKANIUK LIPOVŠEK

MIRANDA LUKANIUK LIPOVŠEK

house owner

artist

MIRANDA LUKANIUK LIPOVŠEK

house owner

MARKO LIPOVŠEK

MARKO LIPOVŠEK

house owner

artist, musician

MARKO LIPOVŠEK

house owner